GAYRİMENKUL


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iaspartners/public_html/wp-content/themes/ias/functions.php on line 108

Türkiye’deki gayrimenkul sektörü ile ilgili meselelerde tecrübemiz bulunmaktadır. Söz konusu yetkinliğimiz, tecrübeli taşınmaz ve imar uzmanlarıyla kurduğumuz uzun süreli iş ortaklığımız ile de pekişmektedir.

 • Hizmetlerimiz arasında gayrimenkul denetimleri de bulunmaktadır.
 • Avukatlarımızın, gayrimenkullerin açık arttırma yoluyla satışı ya da satın alınması, hisse devri anlaşmaları, varlıklarla ilgili anlaşmalar veya ortak girişim yapıları ile ilgili de tecrübesi mevcuttur.
 • Müvekkillerimizi, gayrimenkul ile ilgili meselelerde mahkemelerde, ulusal ya da uluslararası tahkimde temsil etmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması hukukunun, Türkiye’de nispeten yeni bir hukuk alanı olduğu söylenebilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren; şirketlerin bu alandaki politikalarını, yeni kanunla uyumlu hale getirme çabaları bulunmaktadır. Müvekkillerimize, ticari pratiklerini, kanun tarafından öngörülen idari ve yasal zorunluluklarla uyumlu hale getirmeleri için hukuki destek sunmaktayız. Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde yapılan şikayetlerin usullerine de tam olarak hakim bulunmaktayız. Avrupa Birliği hukukuna ilişkin olarak sahip olduğumuz kapsamlı bilgi ve altyapı sayesinde, Avrupa Birliği’nde bulunan veya faaliyet gösteren müvekkillerimize de, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile bağlantılı hususlarda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku alanındaki tecrübemiz; fikri mülkiyet ve lisans uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve tahkimden, bilgi birikimi (know-how) korunması, haksız rekabet ve alan (domain) adlarına ilişkin konulara kadar çeşitlilik göstermektedir.

 • Müvekkillerimizi lisanslama, araştırma & geliştirme, teknoloji transferi, imtiyaz hakkı tanıma (franchising), dağıtım ve sponsorluk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda temsil etmekteyiz.
 • Avukatlarımız, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, marka ve patent vekili olarak müvekkillerini temsil etmek üzere yetkilidir.
 • Büro olarak, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi gibi tahkim kurumları nezdindeki alan adı uyuşmazlıkları ile ilgili olarak da önemli bir tecrübemiz bulunmaktadır.

Hem toplu hem de bireysel iş hukukunu ilgilendiren yönleriyle, iş hukukuyla ilgili konularda düzenli olarak çalışma yapmaktayız.

 • Müvekkillerimizi iş davalarında temsil etmekteyiz.
 • Müvekkillerimize, uluslararası projelerde ve uluslararası ve yerel birleşme & devralma işlemleri ile bağlantılı olarak, iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
 • Müvekkillerimizi bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak temsil etmekteyiz.

Uzun yıllardır, aile şirketlerine ve bireysel müvekkillere, çekişmeli ve çekişmesiz hususlarda danışmanlık vermeyi sürdürüyoruz.

 • Miras düzenlemeleri ile özel ve kurumsal varlıkların yapılandırılması; aile şirketlerine ait varlık ve kontrolün etkin bir biçimde transferi için, aile vakıfları da dahil yönetim yapıları konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
 • Her türlü karmaşık ulusal ve uluslararası gayrimenkul davalarını da yürütmekteyiz.

Kurumlara ve bireylere, vergilendirmeye ilişkin olarak, özellikle de işlemler, vergi denetimi, uyuşmazlıklar ve soruşturmalar hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Müvekkillerimizi, vergi makamları ve vergi mahkemeleri nezdinde temsil etmekteyiz.
 • İdari davalarda da köklü bir tecrübemiz bulunmaktadır. İdare mahkemeleri ve makamları nezdindeki tecrübemiz, söz konusu alandaki başarımıza önemli katkı sağlayan bir faktördür.

Kamu ve idare hukuku alanında hukuki danışmanlık sunmakta olup, şirketleri kamu ihale prosedürleri hususunda desteklemekte ve kamu ihale prosedürlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, idari mahkemeler nezdinde söz konusu şirketleri temsil etmekteyiz.

 • İdari davalar hakkında tüm yönleriyle tecrübeye sahip olmakla birlikte; müvekkillerimizi, idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil etmekteyiz.
 • Medya, telekomünikasyon, enerji, inşaat, çevre, otomotiv, sağlık sektörlerine ait mevzuat ile ilgili danışmanlık sunmaktayız.
 • Kamu ihalelerine ilişkin olarak, idare hukuku kapsamında, devlet makamları nezdinde gerekli işlemleri yürütmekteyiz.
 • Yerli ve yabancı müvekkillerimize, ilgili mevzuata uygun şekilde ihalelere katılmak da dahil olmak üzere, ihale prosedürlerinin tüm aşamaları boyunca danışmanlık sunmakta ve destek vermekteyiz.

Ceza hukuku uzmanlarımız, beyaz yaka suçları alanında, ülkenin önde gelen dava avukatları olarak bilinmektedir. İpek | Akbal Schwimann’ın, şirketleri, finans kurumlarını, yönetim kurullarını, yöneticileri ve diğer bireyleri; devlet soruşturmaları, icra işlemleri ve beyaz yaka suçlarına ilişkin ceza kovuşturmalarında temsil etme hususunda kapsamlı bir tecrübesi bulunmaktadır.

 • Danışman, sanık müdafii veya müşteki vekili olarak hizmet vermekteyiz.
 • İç soruşturmalarda başarımızın kaynağı, ceza hukuku meselelerinde sunmakta olduğumuz danışmanlık ve temsilciliktir.
 • Kara para aklama, içeriden bilgi ticareti (insider training), dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, fon dolandırıcılığı, borsa manipülasyonu, piyasa kurallarına uygunluk, yolsuzlukla mücadele, görevi suistimal ve vergi suçları gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
 • İflas halinde cezai sorumluluk dahil olmak üzere, tüzel kişilerin ve yöneticilerin cezai sorumluluğu hususunda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ekibimiz, ICSID Konvansiyonu’na göre yürütülen yatırım tahkimi davaları konusunda uzman avukatlardan oluşmaktadır.

 • Uluslararası sözleşmeler nezdinde yatırımcılara sağlanmış olan farklı seviyelerdeki korumanın düzenli olarak analizini yaparak, yatırımların yapılandırılmasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
 • Yabancı yatırımcılara, yatırımcı koruma rejimleri hususunda danışmanlık vermekte olup hükümetlerle, devlet temsilcileriyle ve kamu kuruluşları ile olan müzakerelerinde; devlet destek sözleşmeleri, üretim paylaşım düzenlemeleri, kamu-özel ortaklığı (PPP) projeleri ve benzeri düzenlemeler ile ilgili olarak destek vermekteyiz.

IAS Hukuk Bürosu olarak, sadece Türkiye’de ve Türk Hukuku kapsamında değil; dünyanın farklı yerlerinde ve farklı ulusal mevzuatlara tâbi karmaşık tahkim konularını çözüme ulaştırmaktayız. Ekibimizin çeşitliliği, başkaca mevzuatlara tâbi, farklı dillerdeki davaların ele alınmasında ve kültürel çerçevenin de göz önünde bulundurulmasında bize büyük avantajlar sağlamaktadır.

Kapsamlı, karmaşık, birden fazla yargı yetkisi alanını içeren ticari ve yatırım uyuşmazlıklarında vekil olarak faaliyet yürütmekteyiz. Çok uluslu şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve bireysel yatırımcıları temsil etmekteyiz.

 • Hizmetlerimiz, Türkiye ve Avrupa’da tahkim öncesi danışmanlıktan, istişare stratejilerine; arabuluculuk, uzlaştırma, yargılama ve tahkimden, tahkimle bağlantılı dava ve stratejilere kadar çeşitlilik göstermektedir.
 • Ekibimiz, iptal ve tenfiz davaları alanında da tecrübe ve birikime sahiptir.