SPOR


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iaspartners/public_html/wp-content/themes/ias/functions.php on line 108

Spor hukuku, her geçen gün büyüyen bir hukuk alanı olup; federasyonlar, spor kulüpleri, sporcular, sponsorlar ve spor endüstrisinin diğer tüm bileşenleri, profesyonel düzeyde hukuki yardıma ihtiyaç duymaktadır. Ekibimizde bulunan, bu alandaki uzman avukatlar, spor hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasının yanı sıra; ulusal mahkemelerde, ulusal ve uluslararası federasyonların hukuk kurullarında ve Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ta yürütülen davalarda danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.

Büromuzdaki avukatların, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlere danışmanlık konusunda senelere dayanan deneyimi bulunmaktadır. Marka sahipleri, üreticiler, dağıtımcılar ve perakendeciler gibi, sektörün tüm bileşenlerini içeren bir müvekkil portföyümüz bulunmaktadır. Paralel ithalat, gri piyasa, sahte ürünler, ticari ve ceza uyuşmazlıkları, marka ihlaline ilişkin şikayetler ve sponsorluk sözleşmeleri gibi konular başta olmak üzere, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hukuki hizmet sunmaktayız.

Büromuzun, Türk ve Avrupa dış ticaret hukuku, gümrük mevzuatları ve taşımacılığa ilişkin, senelere dayanan tecrübesi bulunmaktadır. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müvekkillerimize, dış ticaret hukuku, gümrük hukuku, piyasa düzenlemesi, tüketim vergileri, ihracat kontrolü ve Dünya Ticaret Örgütü hukukuna ilişkin tüm konularda, düzenli olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İthalat ve ihracat işlemleri için akdedilen özel hukuk sözleşmelerinin hazırlığı ve müzakeresine ilişkin tecrübemizin yanı sıra; müvekkillerimize, ilgili devlet makamlarıyla olan ilişkilerinde danışmanlık, temsil, ceza ve idare hukukuyla ilgili uyuşmazlıklarında dava takibi hizmetleri de sunmaktayız.

Avukatlarımızın, kurumsal işlemler, idari izinler ve finansman işlemleri de dahil olmak üzere, bankacılık hukuku ve sermaye piyasası hukukuna ilişkin tüm alanlarda tecrübesi bulunmaktadır. Bankacılık konusundaki hizmetlerimiz, öncelikle hukuk ve ceza davalarına ilişkindir. Ayrıca avukatlarımız, bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe gerçekleşen kompleks birleşme ve devralmalarda hizmet sunmuş oldukları gibi; bankacılık alanında faaliyet gösteren önemli kuruluşlara, Türkiye’deki yatırımları, iş ortaklıkları ve idari düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri sunmuşlardır.

Avukatlarımızın, petrol ve gaz, elektrik ve petrokimya ürünleri başta olmak üzere, enerji sektörünü ilgilendiren tüm alanlarda tecrübesi bulunmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası planda sahip olduğumuz tecrübeye dayanarak, bu sektördeki tüm taraflar açısından başlıca riskleri ve ticari yönelimleri analiz etmekte ve müvekkillerimizin karşılaştığı sorunların doğru çözümü için gereken hizmetleri sunmaktayız. Uzmanlaştığımız alanlar, mevzuata uyum ve lisanslama konularını, iş ortaklıklarını, enerji satın alma sözleşmelerini, toprak ve çevreyle ilgili konuları, dava takibini ve özel taraflara, devletlere ve devlet kontrolündeki şirketlere karşı açılan uluslararası tahkim davalarını kapsamaktadır.

 

Avukatlarımızın, altyapı hizmetleri, enerji ve gayrimenkul alanları başta olmak üzere, inşaat sektörüne ilişkin tüm alanlarda önemli derecede tecrübesi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası inşaat uyuşmazlıklarında sahip olduğumuz senelere dayanan tecrübe sayesinde, inşaat sektörüne özgü meseleleri ve zorlukları en iyi şekilde tahlil edebilmekteyiz. Altyapı projelerinde iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, kamu-özel ortaklığı (PPP) ve yap-işlet-devret projelerinin hayata geçirilmesi gibi hususları da kapsayacak şekilde, geniş bir yelpazede, müvekkillerimize gerekli hukuki hizmeti sunmaktayız. Altyapı, inşaat, mühendislik projelerine ilişkin olarak, gerek ulusal mahkemeler önünde, gerekse ulusal ve uluslararası tahkim mercilerinde, farklı ülkelerden tarafları içeren davalarda, müvekkillerimize danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

 

Avukatlarımız, büyük uluslararası otomobil üreticilerine, parça tedarikçilerine ve dağıtımcılara senelerdir danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerini davalarda temsil etmektedir. Otomotiv endüstrisini, bu alandaki uygulamaları, temel meseleleri ve zorlukları bilmekte ve hukuki hizmetlerimizi bu doğrultuda vermekteyiz. Otomotiv endüstrisinde tüm alan ve konulara ilişkin etkin çözümler sunmaktayız. Hizmetlerimiz, devralma, dağıtım ve bayilik sözleşmeleri ile, rekabet ve mevzuata uyuma dayalı diğer hususları, patent ve lisanslama konularını, vergi ve KDV konularında verilen danışmanlığı, ürün sorumluluğunu, son tüketicilerin açtığı davalar ve diğer uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

Avukatlarımız, sağlık hizmetleri sektörüne ilişkin olarak soruşturma, dava takibi, mevzuata uygunluk ve vergiye ilişkin meselelerin yanı sıra, sektörle ilgili uluslararası işlemlerde uzmanlaşmıştır. Malpraktis davalarında ve hastaneler ile doktorlara karşı açılan ceza davalarında, hem sanık müdafii hem de müşteki avukatı olarak, uzun yıllara dayanan tecrübemiz bulunmaktadır. Müvekkillerimiz arasında, hastaneler, ilaç şirketleri ve sağlık hizmetlerinde faaliyet gösteren uluslararası yatırımcılar bulunmaktadır.