Assignment Of Contractual Rights And Its Impact On Arbitration Agreements

Sözleşme Haklarının Atanması Etkileri
ve Tahkim Anlaşmaları

Mertcan İpek

ÖZET
Sözleşmesel hakların devredilebilirliği, sözleşmenin şahsiligi yönünden uzun süre tartışılmıştır. Modern hukuk sistemlerinde, sözleşmesel hakların serbestçe devredilebileceği geniş ölçüde kabul edilmiştir. Fakat, sözleşmelerdeki devir yasağı maddeleri ve sözleşmesel hakların sahşa bağlı karakteri gibi durumlar, bu kuralın istisnasını olusturmaktadır. Sözleşmesel hakların devrine ilişkin en önemli hususlardan
biri de, dava açma hakkıyla doğrudan bağlantılı olan ve dolayısıyla devredilen hakkın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden tahkim sözleşmelerinin akibetidir. Bu konudaki tartışma, tahkim sözleşmelerinin, sözleşmesel hakların devriyle beraber otomatik olarak devredilip devredilmediği sorusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Otomatik devir prensibinin taraftarlarının ve karşıtlarının öne sürdügü görüşler, bu makalede ayrıntılı olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Devir, sözleşmesel hak, şahsilik, tahkim sözleşmesi, otomatik devir.