Interpretation of Article II(3) of the New York Convention

Interpretation of Article II(3) of the New York Convention
(New York Konvansiyonu Madde II(3)’ün Yorumlanması)

Mertcan İpek

ÖZET

New York Konvansiyonu madde II(3), bir İmzacı Devlet mahkemesinin, davanın tarafları arasında uyuşmazlığın konusuna ilişkin geçerli bir tahkim sözleşmesi varsa, işbu davanın taraflarını tahkime yönlendireceğini öngörmektedir. Öte yandan, aynı hüküm, bu kuralın istisnalarını da düzenlemektedir. Buna göre, eğer bir tahkim sözleşmesi “hükümsüz, etkisiz veya ifa kabiliyetinden yoksun” ise, geçersiz sayılacaktır. Bu makalede, söz konusu istisnaların anlam ve kapsamı incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: New York Konvansiyonu, tahkim sözleşmesi, geçerlilik, hükümsüz, etkisiz, ifa kabiliyetinden yoksun