EKİBİMİZ

+90 212 269 7272

Hakan Üzeltürk Danışman Avukat / Öğretim Üyesi (Vergi Hukuku)

Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Galatasaray ve Yeditepe Üniversitesi’nde vergi hukuku alanında öğretim üyeliği yapmaktadır. Ayrıca, avukatlık ve yeminli mali müşavirlik unvanlarına sahiptir. 2005-2014 yılları arasında, Galatasaray Üniversitesi Selim Kaneti-Adnan Tezel Vergi Hukuku Merkezi’nin kuruculuğunu ve yöneticiliğini yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında, Vergi Konseyi ve Vergi Konseyi İcra Komitesi üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2005 yılından beri aylık olarak yayımlanan Legal Mali Hukuk Dergisi’nin kurucusu ve editörü, Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi’nin de editörüdür. Uluslararası Barolar Birliği Türkiye Raportörüdür. İstanbul Vergi Merkezi’nin Kurucu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı’dır.

EĞİTİM

Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Uluslararası Vergi Hukuku Doktorası (1997)
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans (1988)
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1986)

BAĞLI OLDUĞU ODALAR VE ÜYELİKLER

Galatasaray Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul Barosu
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Uluslararası Barolar Birliği
İstanbul Vergi Merkezi

DİLLER

Türkçe, İngilizce