EKİBİMİZ

+90 212 269 7272

Nurcan İpek Avukat

IAS Partners bünyesine katılana kadar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku Anabilim Dalı başkanlığı ve dekan yardımcılığı görevlerini üstlenen Nurcan İpek; lisans, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora tez çalışmaları için, Università per Stranieri di Perugia’da bulundu. Marmara Üniversitesi’nin yanı sıra, Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yaptı. Pek çok bilimsel dergide makaleleri ve kitapları yayımlanan Nurcan İpek, borçlar hukuku, özel hukuk sözleşmeleri, taşıma hukuku ve aile hukuku alanlarında çalışmaktadır.

UZMANLIK ALANLARI


EĞİTİM

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora (Özel Hukuk; 1998)
Università per Stranieri di Perugia (Doktora Tez Çalışmaları; 1994)
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans (Özel Hukuk; 1990)
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1987)

BAĞLI OLDUĞU ODALAR VE ÜYELİKLER

İstanbul Barosu

DİLLER

Türkçe, İngilizce, İtalyanca

YAYINLAR

Roma Yazınında ve Hukukunda Roma’nın Temel Erdemlerinden Biri: Pietas (2021)
Roma Hukukunda Korkutma (Metus) (2017)
Arkaik ve Klasik Dönem Roma Ailesinde Çocuk ve Yeni Doğan Bebeğin Terk Edilmesi Meselesi (2017)
Roma Hukukunda Hısımlık (2015)
Roma Hukukunda Yardım Nafakası Yükümlülüğü (2013)
Roma Hukukunda Nişanlanma - Sponsalia (2011)
Roma Hukukunda Kadının Cezai Sorumluluğu (2011)
Actio Rerum Amotarum (2010)
Roma Hukukunda Kullanma Hakkı (2009)
Concubinatus (2008)
Romalılarda Avukatlık ve Avukatlık Ücreti (2003)
Actio Vi Bonorum Raptorum İle Actio Quod Metus Causa Arasındaki İlişki (2002)
Roma Hukukunda Hakimin Uyuşmazlığı, Dava Konusunu Kendisine Mal Etmesi - Si Iudex Litem Suam Fecit (2001)
Roma Hukukunda Gasp (Rapina) (Doktora Tezi; 1998)
XII Levha Kanunu (1993)
Türk Ticaret Kanunu ve 3167 Sayılı Kanun Açısından Karşılıksız Çek (1993)
Roma Hukukunda Vekaletsiz İş Görme Negotiorum Gestio (1991)
Roma Hukuku ve Türk Hukuku Bakımından Vekaletsiz İş Görme (Negotiorum Gestio) (Yüksek Lisans Tezi; 1990)