ENERJİ VE PETROKİMYA

Avukatlarımızın, petrol ve gaz, elektrik ve petrokimya ürünleri başta olmak üzere, enerji sektörünü ilgilendiren tüm alanlarda tecrübesi bulunmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası planda sahip olduğumuz tecrübeye dayanarak, bu sektördeki tüm taraflar açısından başlıca riskleri ve ticari yönelimleri analiz etmekte ve müvekkillerimizin karşılaştığı sorunların doğru çözümü için gereken hizmetleri sunmaktayız. Uzmanlaştığımız alanlar, mevzuata uyum ve lisanslama konularını, iş ortaklıklarını, enerji satın alma sözleşmelerini, toprak ve çevreyle ilgili konuları, dava takibini ve özel taraflara, devletlere ve devlet kontrolündeki şirketlere karşı açılan uluslararası tahkim davalarını kapsamaktadır.