İNŞAAT

Avukatlarımızın, altyapı hizmetleri, enerji ve gayrimenkul alanları başta olmak üzere, inşaat sektörüne ilişkin tüm alanlarda önemli derecede tecrübesi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası inşaat uyuşmazlıklarında sahip olduğumuz senelere dayanan tecrübe sayesinde, inşaat sektörüne özgü meseleleri ve zorlukları en iyi şekilde tahlil edebilmekteyiz. Altyapı projelerinde iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, kamu-özel ortaklığı (PPP) ve yap-işlet-devret projelerinin hayata geçirilmesi gibi hususları da kapsayacak şekilde, geniş bir yelpazede, müvekkillerimize gerekli hukuki hizmeti sunmaktayız. Altyapı, inşaat, mühendislik projelerine ilişkin olarak, gerek ulusal mahkemeler önünde, gerekse ulusal ve uluslararası tahkim mercilerinde, farklı ülkelerden tarafları içeren davalarda, müvekkillerimize danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.