FİKRİ MÜLKİYET VE BİLİŞİM HUKUKU

Fikri Mülkiyet ve Bilişim Hukuku alanındaki tecrübemiz; fikri mülkiyet ve lisans uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve tahkimden, bilgi birikimi (know-how) korunması, haksız rekabet ve alan (domain) adlarına ilişkin konulara kadar çeşitlilik göstermektedir.

  • Müvekkillerimizi lisanslama, araştırma & geliştirme, teknoloji transferi, imtiyaz hakkı tanıma (franchising), dağıtım ve sponsorluk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda temsil etmekteyiz.
  • Avukatlarımız, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde, marka ve patent vekili olarak müvekkillerini temsil etmek üzere yetkilidir.
  • Büro olarak, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi gibi tahkim kurumları nezdindeki alan adı uyuşmazlıkları ile ilgili olarak da önemli bir tecrübemiz bulunmaktadır.