YATIRIM TAHKİMİ

Ekibimiz, ICSID Konvansiyonu’na göre yürütülen yatırım tahkimi davaları konusunda uzman avukatlardan oluşmaktadır.

  • Uluslararası sözleşmeler nezdinde yatırımcılara sağlanmış olan farklı seviyelerdeki korumanın düzenli olarak analizini yaparak, yatırımların yapılandırılmasında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
  • Yabancı yatırımcılara, yatırımcı koruma rejimleri hususunda danışmanlık vermekte olup hükümetlerle, devlet temsilcileriyle ve kamu kuruluşları ile olan müzakerelerinde; devlet destek sözleşmeleri, üretim paylaşım düzenlemeleri, kamu-özel ortaklığı (PPP) projeleri ve benzeri düzenlemeler ile ilgili olarak destek vermekteyiz.