KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin korunması hukukunun, Türkiye’de nispeten yeni bir hukuk alanı olduğu söylenebilir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren; şirketlerin bu alandaki politikalarını, yeni kanunla uyumlu hale getirme çabaları bulunmaktadır. Müvekkillerimize, ticari pratiklerini, kanun tarafından öngörülen idari ve yasal zorunluluklarla uyumlu hale getirmeleri için hukuki destek sunmaktayız. Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde yapılan şikayetlerin usullerine de tam olarak hakim bulunmaktayız. Avrupa Birliği hukukuna ilişkin olarak sahip olduğumuz kapsamlı bilgi ve altyapı sayesinde, Avrupa Birliği’nde bulunan veya faaliyet gösteren müvekkillerimize de, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile bağlantılı hususlarda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.