İDARE VE KAMU İHALE HUKUKU

Kamu ve idare hukuku alanında hukuki danışmanlık sunmakta olup, şirketleri kamu ihale prosedürleri hususunda desteklemekte ve kamu ihale prosedürlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, idari mahkemeler nezdinde söz konusu şirketleri temsil etmekteyiz.

  • İdari davalar hakkında tüm yönleriyle tecrübeye sahip olmakla birlikte; müvekkillerimizi, idare mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil etmekteyiz.
  • Medya, telekomünikasyon, enerji, inşaat, çevre, otomotiv, sağlık sektörlerine ait mevzuat ile ilgili danışmanlık sunmaktayız.
  • Kamu ihalelerine ilişkin olarak, idare hukuku kapsamında, devlet makamları nezdinde gerekli işlemleri yürütmekteyiz.
  • Yerli ve yabancı müvekkillerimize, ilgili mevzuata uygun şekilde ihalelere katılmak da dahil olmak üzere, ihale prosedürlerinin tüm aşamaları boyunca danışmanlık sunmakta ve destek vermekteyiz.