ŞİRKETLER HUKUKU, BİRLEŞMELER & DEVRALMALAR ve TİCARET HUKUKU

Uzman kadromuz, iş görüşmelerinin yapılandırılması, müzakere edilmesi ve söz konusu görüşmelerin başarılı bir şekilde imza aşamasına getirilerek sonuçlandırılması hususunda geniş bir tecrübeye sahiptir.Şirketler hukuku, birleşmeler & devralmalar ve ticari konuların yürütülmesi için sahip olduğumuz yetkinliklerden biri; bu alanlardaki uyuşmazlıkların çözümü konusundaki tecrübemizi, ticari konulardaki bilgi birikimiyle buluşturmamızdır.

  • Müvekkillerimize ortak girişimler, birleşme & devralma işlemleri, ihaleler, kurumsal yönetim, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, hissedar uyuşmazlıkları, hissedarların eylemci durumları, ve tasfiyelere ilişkin tüm konularda danışmanlık vermekteyiz.
  • Ortaklar arasındaki her türlü uyuşmazlık, yöneticilerin ve yetkililerin sorumlulukları ve  iflasa ilişkin davaları, hem ulusal mahkemeler hem de hakem heyetleri nezdinde yürütmekteyiz.
  • Ticareti ilgilendiren tüm konularda, dünyanın her yerinden özel şirketlere ve bireysel yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
  • Yurtiçinde ve yurtdışında, tedarik, satış, dağıtım, acentalık, hizmet sözleşmeleri ve teknoloji işlemleri dahil olmak üzere, tüm başlıca sektörlerdeki ticari sözleşmelerin düzenlenmesi, müzakere edilmesi ve uygulanmasıyla ilgili konuları tüm yönleriyle yürütmekteyiz.